Brankári
Marián
Fabián
Juraj
Ferenc
Radoslav
Kolesár
Obrancovia
Tomáš
Kolesár
Ján
Ondrík
Rastislav
Dráb
Róbert
Andrejov
Matej
Čech
Michal
Fedič
Stanislav
Fulajtár
Cyril
Figľar
Marián
Vasiľ
Záložníci
Jozef
Tomečko
Vojtech
Bursík
Patrik
Pingor
Pavol
Béreš
Vladimír
Čižmárik
Vladimír
Pallaj
Rastislav
Tomovčík
Miroslav
Ľoch
Ján
Štepita
Radoslav
Hrinko
Jaroslav
Dankanin
Peter
Frič
Juraj
Hospodár
Dominik
Hospodár
Pavol
Regenda
Útočníci
Michal
Vasiľ
Vladimír
Zajac
Ján
Pirč
Jaroslav
Timočko
Tomáš
Janičina
Michal
Dzurjo
Dávid
Tomečko